پشتیبانی شبانه روزی رایگان

اتمام فروش ابتدای تعهد ماست، با اطمینان خرید کنید.

پشتیبانی 7 روز هفته 24 ساعته شبانه روز رایگان

یک سال پشتیبانی 24 ساعته بصورت رایگان از سوی شرکت گارانتی می گردد.

طبق ماده 12 قرارداد - گارانتی و پشتیبانی:
سایت طرف قرارداد، از لحاظ رفع کلیه اشکالات فنی قابل حل ناشی از خطای برنامه نویسی، به مدت __ 12 __ ماه و بصورت رایگان از سوی شرکت گارانتی میگردد.

شرکت زاگرس کیمیای ماهان

شرکت معتبر با 12 سال سابقه فعالیت

شرکت زاگرس کیمیای ماهان از سال 1387 به شماره ثبت 331130 و شناسه ملی 10103698032 به ثبت رسیده و 12 سال سابقه فعالیت مستمر و درخشانان دارد.