قیمت دامنه ها

com.
50 هزار تومان
یک سال
ir.
10 هزار تومان
یک سال
ir.
20 هزار تومان
پنج سال
org.
60 هزار تومان
یک سال
net.
50 هزار تومان
یک سال
info.
60 هزار تومان
یک سال
tv.
140 هزار تومان
یک سال
in.
50 هزار تومان
یک سال
co.
120 هزار تومان
یک سال
tel.
60 هزار تومان
یک سال
asia.
60 هزار تومان
یک سال
name.
50 هزار تومان
یک سال
pro.
70 هزار تومان
یک سال
biz.
50 هزار تومان
یک سال
co.ir.
10 هزار تومان
یک سال
ac.ir.
10 هزار تومان
یک سال
org.ir.
10 هزار تومان
یک سال
net.ir.
10 هزار تومان
یک سال
gov.ir.
10 هزار تومان
یک سال
id.ir.
10 هزار تومان
یک سال

نکاتی در مورد دامنه که باید بدانید

قبل از طراحی سایت شما باید یک دامنه داشته باشید
شما برای هر سایت نیاز به یک دامنه دارید
دامنه در واقع آدرس سایت شماست مثل 50b.ir
قیمت دامنه ها بین المللی است و ما با دلار خریداری می کنیم